Loading...
Начало » Качество, Околна среда, Здраве и Безопасност

Качество, Околна среда, Здраве и Безопасност

Интегрираната Система за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност на „АИФОРОС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 от AQ Cert, което гарантира компетентна и насочена към клиентите работа по отношение на управлението на отпадъците.

Политика на системата за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа

Управители:

Мая Петрова

Георгиос Бурниотис

2300 Перник,

Ул. „Владайско въстание“ №1

Тел: +359 892 298 635; +359 894 751 618