Loading...
 

За нас

От Юни 2023г. „Депо за опасни и неопасни индустриални отпадъци в гр. Перник“ се експлоатира от фирма „АИФОРОС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД поради процедура на вливане на „ДИО Перник“ ЕООД. „АИФОРОС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е част от гръцката компания AEIFOROS S.A., чиято дейност е в сферата на управлението на отпадъците и търговия с ОЧЦМ.

Дружествата принадлежат към сектора за възстановяване на ресурси на белгийската холдингова компания VIOHALCO S.A., притежаваща водещи компании за обработка на метали в цяла Европа.

 

За депото

Депото за опасни и неопасни индустриални отпадъци е построенo поетапно като се започна  с Клетка 1 за опасни отпадъци, заедно с приемната зона. Депото е въведено в експлоатация през септември 2016.

Собственик на депото е „Стомана Индъстри“ ЕАД. Оператор на депото е „АИФОРОС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Някои параметри на депото:

  • Срок на изграждане: 11.2014 - 09.2016
  • Обща площ депо: 147.000 m²
  • Капацитет депонирани отпадъци: 1658,50 х 10 m³
  • 9 клетки (7 за опасни и 2 за неопасни отпадъци) с общ размер на клетките: 105.000 m²
  • Приемна зона: Размер 22.000 m², в т.ч. офиси, автомобилна везна, метално хале за съхранение на отпадъци, обратна осмоза за пречистване на инфилтрата от депото
 

Услуги

Image

Депониране на отпадъци

Депото е проектирано и изградено с цел депониране на сухи твърди и/или прахообразни опасни и неопасни отпадъци,предимно отпадъци от черната и цветната металургия.....

Прочети повече

Image

Кодове на отпадъци

Следните кодове отпадъци могат да бъдат приети за депониране съгласно действащото комплексно разрешително на „ДИО Перник“ ЕООД.....

Прочети повече

 

Свържете се с нас

2300 Перник, ул. „Владайско въстание“ № 1

+359 892 298 635, +359 894 751 618

contact@dio-pernik.bg