Loading...
Начало » За нас
 

За нас

„ДИО Перник“ ЕООД е учредена през 2016г. с цел управление и експлоатация на Депо за опасни и неопасни индустриални отпадъци в гр. Перник.

От февруари 2020г. дружеството е собственост на „Аифорос България“ ЕАД, част от гръцката компания AEIFOROS S.A., чиято дейност е в сферата на управлението на отпадъците. Трите дружества принадлежат към сектора за възстановяване на ресурси на белгийската холдингова компания VIOHALCO S.A., притежаваща   водещи компании за обработка на метали в цяла Европа.

 

За депото

Депото за опасни и неопасни индустриални отпадъци е построенo поетапно като се започна  с Клетка 1 за опасни отпадъци, заедно с приемната зона. Депото е въведено в експлоатация през септември 2016.

Собственик на депото е „Стомана Индъстри“ ЕАД. Оператор на депото е „ДИО Перник“ ЕООД.

Някои параметри на депото:

  • Срок на изграждане: 11.2014 - 09.2016
  • Обща площ депо: 147.000 m²
  • Капацитет депонирани отпадъци: 1658,50 х 10 m³
  • 9 клетки (7 за опасни и 2 за неопасни отпадъци) с общ размер на клетките: 105.000 m²
  • Приемна зона: Размер 22.000 m², в т.ч. офиси, автомобилна везна, метално хале за съхранение на отпадъци, обратна осмоза за пречистване на инфилтрата от депото